Koszyk

Zwroty i reklamacje

7. Zwroty i reklamacje

Zwrotowi podlegają wyłącznie nieużywane towary w nienaruszonych opakowaniach.

Jeśli do przesyłki dołączony był paragon fiskalny, należy odesłać go wraz z towarem, gdyż

tylko na jego podstawie możemy dokonać korekty paragonu a co za tym idzie zwrotu

zapłaty. Natomiast, jeśli dokumentem sprzedaży była faktura VAT, po otrzymaniu zwrotu

towaru, Sprzedający wystawia fakturę korygującą.

Zwrot zapłaty za oddane towary następuje w terminie do 14 dni od momentu, w którym

Sprzedający otrzyma zwrócony towar oraz dane do wpłaty od Kupującego.

Reklamacji podlegają towary posiadające wadę fabryczną powstałą na etapie produkcji lub

produkty niespełniające warunków deklarowanych przez producenta. Aby rozpatrzyć

reklamację Sprzedający musi skontaktować się z producentem wadliwego towaru i to od

producenta zależy ostateczna decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji.

Reklamację można zgłosić u Sprzedającego za pośrednictwem formularza

reklamacyjnego w formie pisemnej, zawierającego poniższe dane:

- Dane Kupującego i Sprzedającego

- Przedmiot reklamacji i jego ilość

- Powód reklamacji

- Nr zamówienia i numer dokumentu sprzedażowego ( faktury, paragonu )

- Data zamówienia

Sprzedający zobowiązuje się do pośrednictwa w procesie reklamacji i bieżącego

informowania Kupującego o jego wynikach.